Начало » БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти от 26 март

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти от 26 март

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от м. март 2022 г. съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на Асоциациите се поддържа вече тринадесета поредна година.

Курсовете ще стартират на 26 март 2022 г. и ще продължат до 15 май 2022 г. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 21 май 2022 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Курс 2022 за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.

Обучението ще се проведе частично дистанционо и частично присъствено, като допълнително ще се укаже локацията.

Записването става срещу подписан договор и преведена по банков път такса.

Вижте подробна информация за записването

За курсовете

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.
Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

  • Проф. Д-р Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ);
  • Иван Димитров – Портфолио мениджър, „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ НВ – КЛОН;
  • Петър Радков – Началник отдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);
  • Георги Малинов – Прокурист на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС на БАУД и Председател на Правния комитет на БАУД.

За кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, ще бъде възможно да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса” АД.

Традиция на БАЛИП и БАУД

БАЛИП и БАУД провеждат курсове за брокери и инвестиционни консултанти за тринадесета поредна година. Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.