Начало » БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти от 28 септември

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти от 28 септември

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от края на септември съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на асоциациите се поддържа вече девета поредна година.

Курсовете ще стартират на 28 септември 2019 г. и ще продължат до 10 ноември 2019 г. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 16 ноември 2019 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации. Обучението ще се проведе в сградата на ИП «Карол» АД в гр. София, ул. „Златовръх” №1.

Изпитите за брокери и инвестиционни консултанти ще се проведат от КФН тази година на 23 и 24 ноември 2019 г.

За курсовете

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:
– Проф. Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ)
– Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант;
– Иван Димитров, CFA – Портфолио мениджър, УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД;
– Петър Радков – Началник Oтдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);
– Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС и Председател на Правния комитет на БАУД.

Предвижда се кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД.
Традиция на БАЛИП и БАУД

БАЛИП и БАУД провеждат курсове за брокери и инвестиционни консултанти за девета поредна година. Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.

Подробна информация за курсовете и за записване