Начало » Изчисляване на реалната доходност на универсалните пенсионни фондове

Изчисляване на реалната доходност на универсалните пенсионни фондове

Във връзка със зачестилите в електронните и печатните медии твърдения относно отрицателната реална доходност на универсалните пенсионни фондове (УПФ), по молба на Българската асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), финансовите експерти на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), съвместно с тези на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), направиха независими изчисления относно:

а) номиналната доходност на УПФ на годишна база за периода от 01.04.2002г. до 31.12.2013г. (поради липсата на официални публикувани данни за годишната доходност за 2014 г. към момента на изготвяне на калкулациите);

б) реалната нетна доходност на УПФ на годишна база след приспадане на всички такси и удръжки, събирани от  пенсионните дружества, и коригирана с ефекта на инфлацията, за периода от 01.04.2002 до 30.09.2014 година.

Получените от експертите резултати са, както следва:

а) номиналната доходност на УПФ на годишна база за периода от 01.04.2002г. до 31.12.2013г., е +5.56% (пет процента и петдесет и шест базисни точки);

б) реалната нетна доходност на УПФ на годишна база след приспадане на всички такси и удръжки, събирани от  пенсионните дружества, и коригирана с ефекта на инфлацията, за периода от 01.04.2002 до

30.09.2014 година, е +0,46% (четиридесет и шест базисни точки).