Начало » Радослава Масларска бе избрана за член на Съвета на директорите на Българска фондова борса

Радослава Масларска бе избрана за член на Съвета на директорите на Българска фондова борса

На 10 декември 2020 г. се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Българска фондова борса, на което бе одобрен за пет години Съвет на директорите: Асен Ягодин, Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пендичева и Радослава Масларска. Радослава Масларска е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и изпълнителен директор на Елана Трейдинг.

Благодаря за възможността да стана част от този екип, с който можем да доразвием стратегическите инициативи, по които работим като партньори. Макар от години да полагаме усилия за по-активната роля на капиталовия пазар в икономиката, сега повече от всякога има нужда да насърчим чрез множество мерки ползването на фондовия пазар от бизнеса, инвеститорите и държавата, за да може той да изпълни ролята си като двигател на растеж в икономическото възстановяване“, коментира по повод избора й г-жа Масларска.

Новият мандат е категорична подкрепа за стратегическите инициативи, които ние като ръководство на БФБ предприехме и планираме да изпълним в средносрочен план. Съзнаваме голямата отговорност, която ни е възложена, особено в период на криза. Доверието на акционерите на Борсата ни дава убедеността, че сме поели по правилния път“, каза д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ и доцент във ВУЗФ.

Общото събрание прие също нова Политика за възнагражденията на членовете на СД, определи гаранцията за управлението им в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение и упълномощи Министъра на финансите да сключи договора за уреждане на отношенията между тях и дружеството.

Акционерите на БФБ одобриха и предложените от Съвета на директорите Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Информация на сайта на БФБ