Начало » Емирейтс Уелт ЕАД

Емирейтс Уелт ЕАД

Инвестиционен посредник ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД

Емирейтс Уелт ЕАД е инвестиционен посредник, лицензиран от КФН, вписан в регистъра на инвестиционните посредници под № РГ-03-220. Емирейтс Уелт ЕАД има право да сключва сделки с всички видове финансови инструменти от името на клиенти, да получава и предава поръчки за сделки с финансови инструменти, да предоставя инвестиционни съвети, да извършва управление на портфейли и да предлага допълнителни услуги.

Още за компанията може да намерите на официалният уеб-сайт.

Контакти с Емирейтс Уелт ЕАД

гр. София 1303,
бул. “Александър Стамболийски” 84-86,
Етаж 4, Офис 18
уеб сайт: https://emirateswealth.bg
Tелефон: +359 2 401 26 36
Е-mail: office@emirateswealth.bg