Начало » Курсове


educationБългарската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти.

Курсовете ще се проведат от  19 септември до 1 ноември 2020 г. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 7 ноември 2020 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Обучението ще се проведе в зала в комплекса София Тех Парк в гр. София. 

Курсовете ще стартират при регистрирани минимум 16 участници. 

Една от основните цели на курсовете е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания.

Лектори:

 • Проф. Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ)

 • Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант;

 • Иван Димитров, CFA – Портфолио мениджър, „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ НВ – клон;

 • Петър Радков – Началник Oтдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);

 • Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС и Председател на Правния комитет на БАУД.

Цените на обучението са в размер на 750 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (80 учебни часа) и 620 лв. за курсовете за брокери (60 учебни часа).

Участието в курсовете се осъществява след подписан договор и платена такса. 

Изпитите за брокери и инвестиционни консултанти ще се проведат от Комисията за финансов надзор (КФН) на 14 и 15 ноември 2020 г.  Информация от КФН тук

За кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, ще бъде възможно да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД.

Регистрация за курсовете се прави след заявяване на участие на тел. 0895799585 или 0877502018, или имейл на: jichev@balip.com или jichev@baud.bg.

Таксите се заплащат по банков път на следните сметки:

За курсове за брокери – по сметка на БАЛИП:

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

За курсове за инвестиционни консултанти, по сметка на БАЛИП или БАУД:
За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адреси: jichev@balip.com или jichev@baud.bg

Сметка на БАЛИП
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

ОТСТЪПКИ

Служителите на членове на БАЛИП и БАУД ползват преференциални цени за курсовете, съответно 630 лв. за инвестиционни консултанти и 490 лв. за брокери. Отстъпките за членовете на асоциациите важат само при платен членски внос. 

Бивши курсисти заплащат 80% от таксата за съответния курс. 

Който желае да посещава и двата курса, заплаща таксата за курса за инвестиционни консултанти и 50% от таксата за курса за брокери. 


Заявка за интерес

  Име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон

  Посочете желания от Вас курс

  Служител съм във фирма член на БАЛИП

  Коментар

  Тази форма взима вашият мейл и телефон, за да можем да се свържем обратно с вас. Прочетете нашата Политика за поверителност, за да научите как обработваме и защитаваме тези данни.

  Съгласен(а) съм, личните ми данни да бъдат използвани при обработката на моето запитване!

  Допълнителна информация

  Евгений Жишев
  Главен секретар

  Контакти:
  Телефон: (+359) 895 799 585
  Факс: (+359) 2 962 53 88
  Email: jichev@balip.com