Начало » Курсове


educationБългарската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти.

Планираното обучение от 14 март до 3 май 2020 г. се отменя.  Ще бъдат обявени курсове за есенната изпитна сесия на Комисията за финансов надзор. 

Курсовете са брокери и инвестиционни консултанти се провеждат в сградата на ИП «Карол» АД в гр. София, ул. „Златовръх” №1.

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания.

Лектори:

  • Проф. Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ)

  • Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант;

  • Иван Димитров, CFA – Портфолио мениджър, УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД;

  • Петър Радков – Началник Oтдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);

  • Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС и Председател на Правния комитет на БАУД.

Цените на обучението са в размер на 720 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (80 учебни часа) и 590 лв. за курсовете за брокери (60 учебни часа).

Членовете на БАЛИП и БАУД могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 600 лв., а за брокери – 470 лв.

Изпитите за брокери и инвестиционни консултанти ще се проведат от Комисията за финансов надзор (КФН) на 16 и 17 май 2020 г.  Информация от КФН тук

Записването за курсовете става срещу преведена по банков път такса по следните сметки:

За курсове за брокери:

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

За курсове за инвестиционни консултанти, по сметка на БАЛИП или БАУД:
За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адреси: jichev@balip.com или jichev@baud.bg

Сметка на БАЛИП
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Служителите на членове на БАЛИП и БАУД ползват преференциални цени за курсовете, съответно 600 лв. за инвестиционни консултанти и 470 лв. за брокери. Отстъпките за членовете на асоциациите важат само при платен членски внос.


Заявка за интерес

Име (задължително)

Email (задължително)

Телефон

Посочете желания от Вас курс

Служител съм във фирма член на БАЛИП

Коментар

Тази форма взима вашият мейл и телефон, за да можем да се свържем обратно с вас. Прочетете нашата Политика за поверителност, за да научите как обработваме и защитаваме тези данни.

Съгласен(а) съм, личните ми данни да бъдат използвани при обработката на моето запитване!

Допълнителна информация

Евгений Жишев
Главен секретар

Контакти:
Телефон: (+359) 895 799 585
Факс: (+359) 2 962 53 88
Email: jichev@balip.com