Начало » Курсове


educationБългарската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти.

Курсовете ще се проведат от  31 юли до 12 септември 2021 г. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 18 септември 2021 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Обучението ще се проведе частично дистанционно и частично присъствено в офиса на ИП «Карол» АД, София, ул. «Златовръх» № 1.

Курсовете ще стартират при регистрирани минимум 16 участници. 

Една от основните цели на курсовете е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания.

Лектори:

 • Проф. д-р Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ)

 • Иван Димитров, CFA – Портфолио мениджър, „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ НВ – клон;
 • Петър Радков – Началник Oтдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);

 • Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС и Председател на Правния комитет на БАУД.

Цените на обучението са в размер на 750 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (80 учебни часа) и 620 лв. за курсовете за брокери (60 учебни часа).

Участието в курсовете се осъществява след подписан договор и платена такса. 

Изпитите за брокери и инвестиционни консултанти ще се проведат от Комисията за финансов надзор (КФН) на 25 и 26 септември 2021 г.  Информация от КФН тук

За кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, ще бъде възможно да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД.

Регистрация за курсовете се прави след заявяване на участие на тел. 0895799585 или 0877502018, или имейл на: jichev@balip.com или jichev@baud.bg.

Таксите се заплащат по банков път на следните сметки:

За курсове за брокери – по сметка на БАЛИП:

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

За курсове за инвестиционни консултанти, по сметка на БАЛИП или БАУД:
За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адреси: jichev@balip.com или jichev@baud.bg

Сметка на БАЛИП
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Сметка на БАУД
IBAN : BG89UBBS80021053804910
BIC : UBBSBGSF
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Заплащането на таксите става само по банков път. В случай, че не бъде набрано минималното количество курсисти, таксите на платилите за курса кандидати ще бъдат възстановени по банковите им сметки в срок до 3 работни дни, считано от 2 август 2021.

ОТСТЪПКИ

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от таксите, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 630 лв., а за брокери – 490 лв.

Предвидена е отстъпка и за бивши курсисти на БАЛИП и БАУД от предходни курсове на двете асоциации, като ще се заплащат 30% от съответните такси. Ако участник желае да посещава и двата курса, то заплаща таксата за курса за инвестиционни консултанти плюс 30% от таксата за курса за брокери.


Заявка за интерес

  Име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон

  Посочете желания от Вас курс

  Служител съм във фирма член на БАЛИП

  Коментар

  Тази форма взима вашият мейл и телефон, за да можем да се свържем обратно с вас. Прочетете нашата Политика за поверителност, за да научите как обработваме и защитаваме тези данни.

  Съгласен(а) съм, личните ми данни да бъдат използвани при обработката на моето запитване!

  Допълнителна информация

  Евгений Жишев
  Главен секретар

  Контакти:
  Телефон: (+359) 895 799 585
  Email: jichev@balip.com