Начало » Курсове


education

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти.

Обучението ще се проведе частично дистанционно и частично присъствено, като ще стартира на 26 март 2022 г., събота, и ще приключи на 15 май 2022 г., неделя.

Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, при допълнително заплащане, на пробен изпит на 21 май 2022 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Курс 2022 за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.

Цените на обучението са в размер на 825 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (80 учебни часа) и 700 лв. за курсовете за брокери (66 учебни часа).

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

Вече има създадена традиция курсистите на БАЛИП и БАУД да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.

За кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, ще бъде възможно да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса” АД.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

 • Проф. Д-р Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ)
 • Иван Димитров – Портфолио мениджър, „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ НВ – КЛОН;
 • Петър Радков – Началник отдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);
 • Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС на БАУД и Председател на Правния комитет на БАУД.

Регистрация за курсовете се прави след заявяване на участие на тел. 0895799585 или 0877502018, или имейл на: jichev@balip.com или jichev@baud.bg.

Таксите се заплащат по банков път на следните сметки:

За курсове за брокери – по сметка на БАЛИП:

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

За курсове за инвестиционни консултанти, по сметка на БАЛИП или БАУД:
За курса за инвестиционни консултанти плащането ще се извършва или по сметката на БАЛИП, или по сметката на БАУД, като кандидатът предварително трябва да провери по коя сметка следва да извърши плащането, като се свърже за повече информация на тел. 0895799585 или 0877502018, или изпрати електронно съобщение на адреси: jichev@balip.com или jichev@baud.bg

Сметка на БАЛИП
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76301009502300
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Сметка на БАУД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG89UBBS80021053804910
БАНКА : ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Заплащането на таксите става само по банков път, в срок до 24 март 2022. В случай, че не бъде набрано минималното количество курсисти, таксите на платилите за курса кандидати ще бъдат възстановени по банковите им сметки в срок до 5 работни дни, считано от 28 март 2022.

ОТСТЪПКИ

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 700 лв., а за брокери – 580 лв.

Предвидена е отстъпка и за бивши курсисти на БАЛИП и БАУД от предходни курсове на двете асоциации, като таксата за курса за инвестиционни консултанти ще бъде 275 лв., а за брокери – 230 лв.

Ако участник желае да посещава и двата курса, то заплаща пълната такса за курса за инвестиционни консултанти плюс 30% от пълната такса за курса за брокери.


Заявка за интерес

  Име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон

  Посочете желания от Вас курс

  Служител съм във фирма член на БАЛИП

  Коментар

  Тази форма взима вашият мейл и телефон, за да можем да се свържем обратно с вас. Прочетете нашата Политика за поверителност, за да научите как обработваме и защитаваме тези данни.

  Съгласен(а) съм, личните ми данни да бъдат използвани при обработката на моето запитване!

  Допълнителна информация

  Евгений Жишев
  Главен секретар

  Контакти:
  Телефон: (+359) 895 799 585
  Email: jichev@balip.com