Начало » Реал Финанс АД

Реал Финанс АД

Инвестиционен посредник Реал Финанс

Реал Финанс АД е лицензиран инвестиционен посредник, притежаващ богат опит в небанковия финансов сектор.

Предоставяни услуги на клиенти:

  • посредничество при сключване на сделки с финансови и компенсаторни инструменти;
  • инвестиционно банкиране – увеличения на капитала, търгови предложения, консултации и услуги относно сливания и придобивания на компании, пълно обслужване на публичния статут на емитент;
  • достъп до международните капиталови пазари – търговия с валути, сделки с акции, CFD и борсови индекси, покупко-продажба на стокови фючърси;
  • доверително управление на клиентски активи;
  • регистрационно агентство.

Още за компанията може да намерите на официалният уебсайт.

Контакти с Реал Финанс АД

Варна, п.к. 9000,
ул. „Ал. С. Пушкин“ № 24, ет. 2
уеб сайт: www.real-finance.net
Tелефон: +359 52 603 828
Е-mail: real-finance@real-finance.net