Начало » За БАЛИП » Комисия по етика

Комисия по етика

Председател на Комисията по етика

Ангел Рабаджийски
Изпълнителен директор на „КАРОЛ” АД

Членове на Комисията по етика

Любомир Бояджиев
Изпълнителен директор на „БЕНЧМАРК ФИНАНС“ АД

Радослава Масларска
Председател на Съвета на директоритe на „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД

Краси Киров
Изпълнителен директор на „ЕВРО-ФИНАНС” АД

Стоян Николов
Управител на „ПФБК” ООД