Начало » БАЛИП и БАУД организират за шеста поредна година курсове за брокери и инвестиционни консултанти

БАЛИП и БАУД организират за шеста поредна година курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти.

Обучението ще се проведе в сградата на ИП „Карол“ АД в гр. София, ул. „Златовръх“ №1, като същото ще стартира на 28 ноември 2015 г. и приключва на 10 януари 2016 г.  Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит на 16 януари 2016 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации. Курсът на обучението за инвестиционни консултанти е 70 учебни часа, а курсът за брокери е 45 учебни часа.

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

Вече има създадена традиция курсистите на БАЛИП и БАУД да се представят много добре на изпитите пред КФН. За 2014 г. нашите курсисти постигнаха следните резултати:

– от 7 издържали изпита за брокери кандидати, 6 са курсисти на БАЛИП и БАУД (85.7% успеваемост).

– от 11 издържали изпита за инвестиционни консултанти, 9 са курсисти на БАЛИП и БАУД (81.8% успеваемост).

Предвижда се кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД.

Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.

Записването ще става срещу преведена по банков път такса, като подробна информация относно банковите сметки може да се намери на сайтовете на двете асоциации:  https://balip.com и http://baud.bg.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

  • Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант;
  • Надя Неделчева, CFA – Портфолио мениджър, „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД;
  • Ирина Димитрова, CFA – Финансов директор в НЕГ.БГ;
  • Галина Димитрова, CFA – Финансов експерт, ОББ.