Начало » За БАЛИП » Управителен съвет

Управителен съвет

Председател на УС

Радослава Масларска
Председател на Съвета на директоритe на „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД

Член на УС

Любомир Бояджиев
Изпълнителен директор на „БЕНЧМАРК ФИНАНС“ АД

Член на УС

Тома Каврошилов
Изпълнителен директор на
„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

Член на УС

Ангел Рабаджийски
Изпълнителен директор на
„КАРОЛ” АД

Член на УС

Стоян Николов
Управител на
„ПФБК” ООД

Член на УС

Светозар Абрашев
“София Интернешънъл Секюритиз” АД

Член на УС

Теодора Даскалова
„Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД

Главен секретар

Евгений Жишев