Начало » Новини

Новини

Съобщение за редовно годишно събрание на БАЛИП

На 23.04.2024 г., вторник, от 14.00 часа (15 ч. при спадащ кворум), в офиса на ИП „Карол“ АД в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Още…

За 15-та поредна година БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от м. март 2024 г. съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на Асоциациите се поддържа вече 15-та поредна година.

Още…

За четиринадесета поредна година БАЛИП и БАУД организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти.

Още…

Редовното годишно общо събрание на БАЛИП ще се проведе на 7 февруари 2023 г.

На 07.02.2023 г., вторник, от 14.00 часа (15 ч. при спадащ кворум), в офиса на ИП „Карол“ АД в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Още…

БАЛИП обявява сертифициращ курс на 11,12 и 14 октомври

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) организира специализирано и сертифициращо обучение за лица по чл. 65, ал.1 от наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, в съответствие с разпоредбата на чл. 70 от наредба №38.

Още…

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти от 26 март

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от м. март 2022 г. съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на Асоциациите се поддържа вече тринадесета поредна година.

Още…

БАЛИП проведе годишното си Общо събрание на 17 ноември 2021 г.

На 17 ноември 2021 г. се състоя редовното годишно Общо събрание (ОС) на БАЛИП, което се проведе при наличие на изискуемия кворум благодарение на активността и ангажираността на членовете на асоциацията, като на ОС бяха представени 17 от членовете на БАЛИП.

Още…

Трима курсисти на БАЛИП и БАУД получиха специални награди от БФБ

На 13 октомври 2021 г. на специална церемония Българска фондова борса награди с грамоти и даде финансов стимул на отлично представилите се на изпитите на КФН за брокери и инвестиционни консултанти – Деян Иванов, Кристияна Савова и Панайот Пощов. Те са преминали курсовете за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД.

Още…

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти от 31 юли

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти, които са обявени за 25 и 26 септември.

Още…