Начало » Новини

Новини

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти от 26 март

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от м. март 2022 г. съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на Асоциациите се поддържа вече тринадесета поредна година.

Read more

БАЛИП проведе годишното си Общо събрание на 17 ноември 2021 г.

На 17 ноември 2021 г. се състоя редовното годишно Общо събрание (ОС) на БАЛИП, което се проведе при наличие на изискуемия кворум благодарение на активността и ангажираността на членовете на асоциацията, като на ОС бяха представени 17 от членовете на БАЛИП.

Read more

Трима курсисти на БАЛИП и БАУД получиха специални награди от БФБ

На 13 октомври 2021 г. на специална церемония Българска фондова борса награди с грамоти и даде финансов стимул на отлично представилите се на изпитите на КФН за брокери и инвестиционни консултанти – Деян Иванов, Кристияна Савова и Панайот Пощов. Те са преминали курсовете за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД.

Read more

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти от 31 юли

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти, които са обявени за 25 и 26 септември.

Read more

БАЛИП: Широкото оповестяване на непроверена информация без доказателства за публични компании руши възродилото се доверие в капиталовия пазар

През последните 2 години българският капиталов пазар отбеляза значително положително развитие, като привлече нови компании от ИТ секторa, които бързо привлякоха нови инвеститори към пазара. Пазарът за растеж на МСП на Българска фондова борса (БФБ), който е предназначен да даде възможности за финансиране на малки компании, стартира с огромен инвеститорски интерес. След излизането на първата компания, която също е от ИТ сектора, вече и други компании от иновативни сектори гледат към борсовия пазар като реален инструмент за растеж. Read more

За да не станете жертва на финансова измама, проверявайте за лиценз

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в партньорство с Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) отново напомня, че само лицензирани инвестиционни посредници могат да предлагат инвестиционни услуги.

Read more

Радослава Масларска бе избрана за член на Съвета на директорите на Българска фондова борса

На 10 декември 2020 г. се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Българска фондова борса, на което бе одобрен за пет години Съвет на директорите: Асен Ягодин, Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пендичева и Радослава Масларска. Радослава Масларска е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и изпълнителен директор на Елана Трейдинг.

Read more

БАЛИП отчете приноса си към развитието на капиталовия пазар през 2019 г.

На 29 септември 2020 г. се състоя редовното годишно Общо събрание (ОС) на БАЛИП, което се проведе при наличие на изискуемия кворум благодарение на активността и ангажираността на членовете на асоциацията, като на ОС бяха представени 18 от членовете на БАЛИП. Общото събрание прие годишния финансов отчет и този за дейността за 2019 г., както и основните насоки и програма за 2020 г., включително годишния бюджет. Бяха гласувани размери на членския внос и встъпителната вноска за приемане на нови членове.

Read more

Редовното годишно общо събрание на БАЛИП ще се проведе на 29 септември

На 29.09.2020 г., вторник, от 14.00 часа (15 ч. при спадащ кворум), в гр. София, УЛ. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, Зала 2 ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Read more