Начало » “Българска фондова борса-София” отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 г.

„Българска фондова борса-София“ отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 г.

photoНа 11.01.2017г. „Българска фондова борса-София“ отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2016 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 58 442, а оборотът на БФБ-София възлиза на 416 милиона лева.

На церемонията, която се провежда за 16-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени следните награди:

За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ–София през 2016 г.:
1-во място: Карол АД
2-ро място: Елана Трейдинг АД
3-то място: БенчМарк Финанс АД

За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ-София през 2016 г.:
1-во място: Първа Финансова Брокерска Къща ООД
2-ро място: Евро – Финанс АД
3-то място: Реал Финанс АД

В категорията „Инвестиционен посредник с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2016 г.” бяха отличени: Елана Трейдинг АД, Първа Финансова Брокерска Къща ООД и БенчМарк Финанс АД.
УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.

Отличието за медия с най-голям принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2016 г. беше присъдено на Bloomberg TV Bulgaria.

Председателят на Комисия за финансов надзор г-жа Карина Караиванова и народният представител г-н Делян Добрев бяха отличени като личности с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.

Източник: БФБ – София