Начало » Над 50 малки и средни компании участваха в първия по рода си семинар организиран от БФБ, ИАНМСП и БАЛИП

Над 50 малки и средни компании участваха в първия по рода си семинар организиран от БФБ, ИАНМСП и БАЛИП

Представители на над 50 малки и средни компании участваха в първия по рода си семинар организиран от Българска фондова борса (БФБ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Семинарът е част от програмата на трите организации за подпомагане развитието на МСП в страната ни. По време на събитието компаниите се запознаха с начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си.

Стремим се да създадем жизнена и гъвкава екосистема от проспериращи МСП, които искат да проучат всички съществуващи възможности за набиране на капитал, за да инвестират в своя растеж. За постигането на тази амбициозна цел наши естествени партньори са ИАНМСП и БАЛИП, с които ще работим активно заедно и за в бъдеще“ – каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.

В партньорство с Българска фондова борса (БФБ) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) предоставяме възможност на мениджърите на малките и средните компании да се научат от първа ръка – от запознатите отвътре с работата на фондовата борса, с ползите и възможностите за развитие, които дава на компаниите листването на борсата и набирането на средства от капиталовия пазар. За да стимулира излизането на малките и средните предприятия на борсата ИАНМСП стартира процедура по набиране на проектни предложения по Ваучерна схема, при която около 30 предприятия ще могат да получат ваучери на стойност 50 000 лв. всеки, с които да наемат инвестиционен посредник и той да подготви проспект за емитиране на ценни книжа. Целта на проекта е да се осигури достъп на българските малки и средни предприятия до финансиране от капиталовите пазари и с привличането на допълнителни частни инвестиции те да повишат капацитета си, да станат по-конкурентноспособни и устойчиви. Очакванията ни са по този начин в малките и средни фирми да влязат над 15 000 000 лв. допълнителни инвестиции“ – коментира д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП.

Малкият и средният бизнес все още разчита изцяло на банковото кредитиране, тъй като не знае какви възможности за растеж може да му даде капиталовия пазар. Тази съвместна инициатива ще му помогне да разбере, че може да финансира бизнеса си, да го направи по-разпознаваем, да привлече стратегически инвеститор, да продаде част или целия си бизнес с по-добра оценка и др. “ – каза Радослава Масларска, председател на БАЛИП.

Сред основните теми на семинара бяха също: какво представлява процесът по листване на фондовата борса и какви ползи носи публичният статут на една компания в национален и международен мащаб, както и какви възможности съществуват за фирмите да получат безвъзмездно финансиране за провеждане на първично публично предлагане.

Програмата е предназначена да подпомогне амбициозните малки и средни компании да се разрастват, да се преструктурират за растеж и да бъдат още по-конкурентоспособни на пазарите в страната и в чужбина. Такива обучителни семинари се планира да бъдат проведени и в други градове в България до края на 2019 г.