Начало » Нов председател и управителен съвет избрани на Общо Събрание

Нов председател и управителен съвет избрани на Общо Събрание

На 27 април т.г. бе проведено редовното годишно ОС на БАЛИП. Приети бяха основните документи на Асоциацията. Бе избран и нов Управителен съвет (УС).

Неговите членове са:

  1. ИП „БенчМарк Финанс” АД, представляван от Любомир Николаев Бояджиев;
  2. ИП Евро – Финанс АД, представляван от Красимир Свиленов Киров;
  3. ИП „Елана Трейдинг” АД, представитляван от Радослава Георгиева Масларска;
  4. ИП „Карол” АД, представляван от Ангел Петров Рабаджийски;
  5. ИП „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД, представляван от Стоян Николов Николов;
  6. ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, представляван от Светозар Светозаров Абрашев;
  7. ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, представляван от Маню Тодоров Моравенов.

За Председател на УС на БАЛИП единодушно беше избрана г-жа Радослава Масларска, Председател на СД на ИП „Елана Трейдинг“ АД.