Начало » Семинар „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”.

Семинар „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”.

На 12 май 2015 г., ще се проведе семинар на тема „Превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма”.

Лектори ще бъдат експерти от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” към Държавна агенция „Национална сигурност” и служители на КФН. Продължителността на семинара е три часа. Поради ограничения брой места, може да участва само по един служител на инвестиционен посредник.

Заявка за участие в семинара следва да направят до 30.04.2015 г. включително, на адрес vasileva_a@fsc.bg, в което да се посочи наименованието на дружеството и имената на служителя, който ще присъства. В същия срок и на същия адрес могат да бъдат изпращани предварителни въпроси, които да бъдат разгледани в хода на семинара.

Семинара ще се проведе в сградата на Комисията за финансов надзор, с адрес гр. София, ул. „Будапеща” № 16, на 12 май 2015 г., вторник, от 10:00 часа.