Начало » Семинар “Финансиране на тероризъм”

Семинар „Финансиране на тероризъм“

На 26 април 2016 г., ще се проведе семинар на тема „Финансиране на тероризъм. Санкции, допълнителни мерки, предприети от СС на ОНН и ЕС. Индикатори за разпознаване”.

Лектори ще бъдат експерти от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” към Държавна агенция „Национална сигурност” и служители на КФН. Продължителността на семинара е четири часа. Поради ограничения брой места, може да участва само по един служител на инвестиционен посредник.

Заявка за участие в семинара следва да направят до 18.04.2016 г. включително, на адрес banchev_m@fsc.bg, в което да се посочи наименованието на дружеството и имената на служителя, който ще присъства. В същия срок и на същия адрес могат да бъдат изпращани предварителни въпроси, които да бъдат разгледани в хода на семинара.

Семинара ще се проведе в сградата на Комисията за финансов надзор, с адрес гр. София, ул. „Будапеща” № 16, на 26 април 2016 г., вторник, от 09:00 часа.