Начало » Стратегия за развитие на Българския капиталов пазар

Стратегия за развитие на Българския капиталов пазар

На свое заседание на 17 ноември 2016 г. Съветът за развитие на капиталовия пазар одобри Стратегия за развитие на българския капиталов пазар. В документа са посочени мерки, обвързани с конкретни срокове, които трябва да доведат до положителен ефект върху капиталовия пазар у нас.

Може да изтеглите и прочетете пълния текст на стратегията.