Начало » Анкета

Анкета за членовете на организациите на българските работодатели

1. Познавате ли възможностите за финансиране чрез дълг и капитал през фондовата борса, които може да използвате за инвестиции и развитие на компанията си?
ДаНе

2. Знаете ли, че можете да продадете значително по-скъпо компанията си на стратегически инвеститор, ако тя е публично дружество?
ДаНе

3. Знаете ли, че фондовата борса е най-добрият начин да продадете само част от компанията си?
ДаНе

4. Искате ли да научите повече за плюсовете и минусите на финансирането на предприятия чрез капиталовия пазар?
ДаНе

5. Знаете ли, че от есента на 2018 г. започва отпускането на ваучери по европейска програма за МСП, даващи възможност компанията да набере капитал или дълг през фондовата борса, без да заплаща разходите по реализиране на процедурата?
ДаНе

Данни на попълващия анкетата