Начало » Булброкърс ЕАД

Булброкърс ЕАД

BulBrokers

Инвестиционен посредник Булброкърс ЕАД е небанкова финансова институция, основана през 1997 година. Дружеството се регулира от Комисията за финансов надзор (КФН), вписано е в регистъра на финансовите институции в България от Българска Народна Банка (БНБ) и притежава разрешение за предоставяне на услуги от The Financial Conduct Authority (FCA).

Член е на Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и се регулира по смисъла на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

Булброкърс прилага високи стандарти на брокерско обслужване. Равнопоставеност, конфиденциалност, максимална ефективност на инвестиционните операции са в основата на всяка услуга, предлагана от нас. Основната ни цел е да задоволим изискванията на частни, професионални и институционални клиенти. Постигаме я като следваме  принципите на „добрите корпоративни практики” за управление и контрол и поддържаме непрекъсната обратна връзка с всички партньори и клиенти.

Доказан професионален опит:

  • Ние имаме зад гърба си над 20-годишен професионален опит във финансовия сектор;
  • Ние предлагаме цялостен и завършен пакет от инвестиционни услуги за частни и институционални клиенти;
  • Ние сме участвали в едни от най-значителните и мащабни сделки на българския капиталов пазар.

Нашите предимства:

  • Търговия на над 120 пазара в 32 страни в Европа, Азия и САЩ, както и на местните и регионални пазари;
  • Две независими електронни платформи за търговия – BG Trader, Trader Workstation;
  • Екип от брокери, постигащ висока ефективност при управлението на големи поръчки за сделки с акции;
  • Доказан опит в пласирането на емисии акции и облигации IPO/SPO;

Още за Булброкърс ЕАД може да намерите на официалния уеб сайт.

Контакти с Булброкърс ЕАД

гр. София,
ул. Кракра 18, етаж 1
уеб сайт: http://bulbrokers.com
Tелефон: +359 (2) 4893 799
Е-mail: office@bulbrokers.com