Начало » Ди Ви Инвест ЕАД

Ди Ви Инвест ЕАД

Инвестиционен посредник Ди Ви Инвест ЕАД

Инвестиционен посредник Ди Ви Инвест ЕАД е част от водещата застрахрахователна група „Виена Иншурънс Груп АГ” – Австрия от 2011г.

Ди Ви Инвест ЕАД е лицензиран и регулиран инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор. Дружеството е член на „Българска фондова борса“ АД, на „Централен депозитар“ АД, на „Фонда за компенсиране на инвеститорите“ и на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Извършва услуги на експертно ниво, съобразно специфичните нужди на клиентите и предлага индивидуални решения в следните основни направления:

  • Инвестиционно посредничество
  • Инвестиционни консултации
  • Доверително управление
  • Корпоративни финанси

Освен възможност за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи, компенсационни бонове, български държавни ценни книжа, предоставя и възможност за търговия на международните капиталови пазари с директна доставка на финансови инструменти.

Още за компанията може да намерите на официалният уеб-сайт.

Контакти с Ди Ви Инвест ЕАД

София 1113, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13 Б, вх. А, ет. 2
Работно време: понеделник – петък
08:30 – 17:30 часа
уеб сайт: https://dvinvest.bg/
Tелефон: 02 935 06 11
Е-mail: office@dvinvest.bg