Начало » Гранд Кепитал ООД

Гранд Кепитал ООД

Инвестиционен посредник Grand Capital

Гранд Кепитал ООД е лицензиран инвестиционен посредник по смисъла на ЗПФИ, основан през 2015 год., работещ под надзора на КФН. Посредникът предоставя на своите клиенти разнообразни инвестиционни услуги, включително достъп до търговия с акции, облигации, валути и фондове, както на българския пазар, така и в чужбина, управление на портфейли, инвестиционни консултации. Поддържайки кореспондентски отношения с лидери на световния капиталов пазар, Гранд Кепитал може да отговори и на най-взискателните си клиенти.

Спектърът от услуги, които посредникът предоставя включва още и търговия с квоти за емисии парникови газове, както и с деривати върху тях.

На своите корпоративни клиенти Гранд Кепитал ООД може да предложи всички услуги свързани с регистрация на безналични ценни книжа в Централен Депозитар, изготвяне на консултации относно капиталовата им структура, потенциалът им да привличат публичен капитал, както и изготвяне на проспекти за публично предлагане на акции и облигации.

Още за компанията може да намерите на официалният уеб-сайт.

Контакти с Гранд Кепитал ООД:

гр. София 1360,
ИЗ „Орион“, ул. 3020, No.34, ет. 4
Работно време: понеделник – петък
09:00 – 17:30 часа
уеб сайт: https://grandcapital.bg/
Tелефон: +3592 890 41 31
Е-mail: office@grandcapital.bg