Начало » Капман АД

Капман АД

Инвестиционен посредник Капман АД

Капман АД е дружество с над 20 годишна история, притежаващо пълен лиценз от КФН, който му дава му право да оперира като инвестиционен посредник.

Посредникът предлага широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги на своите клиенти.

Посредникът предоставя директен достъп до финансови пазари в страната и чужбина, чрез собствена платформа за търговия и има опит в структурирането на емисии ценни книжа при първично и вторично публично предлагане.

Капман АД е първият инвестиционен посредник в България, получил лиценз за организатор на Многостранна система за търговия – MTF SOFIA.

Още за компанията може да намерите на официалният уеб-сайт.

Контакти с Капман АД

София,
ул. Три уши № 8, ет.6
уеб сайт: https://capman.bg
Tелефон: +359 2 40 30 200
Е-mail: mail@capman.bg