Начало » Курсове за подготовка на консултанти и брокери

Курсове за подготовка на консултанти и брокери

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти.  Обучението стартира на 5 октомври тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации. Цените на обучението са в размер на 590 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (60 часа по 45 минути) и 450 лв. за курсовете за брокери (40 часа по 45 минути).Обучението ще се проведе в сградата на ИП „Аларик Секюритис“ ООД в гр. София, пл. „Позитано” №2, сградата на „Перформ бизнес център”, като същото ще стартира на 5 октомври и приключва на 16 ноември.  Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит на 23 ноември и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати  отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 520 лв., а за брокери – 400 лв. Съгласно решението на УС на БАЛИП, членове на Асоциацията, които не са платили членския си внос за 2012 г. и по-ранни години, няма да ползват отстъпка.