Начало » Ъп Тренд ООД

Ъп Тренд ООД

Инвестиционен посредник Ъп тренд ООД

ЪпТренд ООД е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България, създаден през 1997 година. От 1998 година дружеството е член на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен Депозитар” АД.
Компанията предлага онлайн търговия с Договори за разлика върху валутни двойки, борсови стоки, акции, индекси и др. чрез иновативната Web-базирана платформа Ainvesting, брокерски услуги по приемане и изпълнение на поръчки за търговия с акции, облигации и други финансови инструменти, както и финансови, макроикономически и инвестиционни консултации и анализи.

Още за компанията може да намерите на официалният уеб-сайт.

Контакти с Ъп Тренд ООД

гр. София 1407,
бул. ”Никола Й. Вапцаров” 51А, ет.1
Работно време: понеделник – петък
уеб сайт: http://www.uptrend.bg
Tелефон: +3592 815 56 60,
Е-mail: uptrend@uptrend.bg