Начало » За 15-та поредна година БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти

За 15-та поредна година БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от м. март 2024 г. съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на Асоциациите се поддържа вече 15-та поредна година.

Курсовете ще стартират на 16 март 2024 г. и ще продължат до 28 април 2024 г.  Предвижда се и провеждане на пробен изпит, допълнителни занятия (упражнения) и консултации по желание, извън формата на курса и срещу допълнително заплащане.

Курс 2024 за брокери и инвестиционни консултанти на БАЛИП и БАУД ще се проведе при условие, че бъдат набрани 16 или повече курсисти.

Обучението ще се проведе хибридно, като допълнително ще се окаже локация за присъствените занятия. 

За курсовете:

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си. Със своята компетентност и умения да могат да отговорят адекватно на пазарните изисквания, с професионализма си да поддържат високото доверие на инвеститорите към капиталовия пазар у нас.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:

  • Проф. Д-р Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ);
  • Иван Димитров – Портфолио мениджър, „КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ НВ – КЛОН;
  • Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС на БАУД и Председател на Правния комитет на БАУД.
  • Васил Вълков – Директор „Частно банкиране“, „Тексим Банк“ АД;
  • Петър Радков – Началник отдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);

За кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, ще бъде възможно да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса” АД (БФБ). Първенците на изпитите пред КФН за брокери и инвестиционни консултанти ще бъдат наградени от БФБ

Традиция на БАЛИП и БАУД :

БАЛИП и БАУД провеждат курсове за брокери и инвестиционни консултанти за 15-та поредна година.  Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.