Начало » АБВ Инвестиции ЕООД

АБВ Инвестиции ЕООД

АБВ Инвестиции ЕООД
АБВ Инвестиции ЕООД

„АБВ Инвестиции” ЕООД е лицензиран инвестиционен посредник, член на Българска фондова борса АД, Централен депозитар АД, MTF София и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

Посредникът е основан през 1999 г., част е от групата на публичното дружество „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД.

Освен традиционната дейност по посредничество за сключване на сделки за покупка или продажба на финансови инструменти, „АБВ Инвестиции” ЕООД изпълнява функция на маркет-мейкър по девет емисии акции, допуснати за търговия на БФБ, както и функция на довереник на облигационерите по над 10 емисии облигации. Специалистите на посредника са изготвили множество проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар, търгови предложения и участия в увеличение на капитала.

На XXIII-те годишни на гради на БФБ, „АБВ Инвестиции” ЕООД получи грамота за първо място за инвестиционен посредник с най-висок оборот на пазарите на БФБ за 2023 година.

Още за компанията може да намерите на официалният уеб-сайт.

Контакти с АБВ Инвестиции ЕООД:

България, гр. Варна, 9000
бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2
Работно време: понеделник – петък
09:00 – 18:00 часа
уеб сайт: https://abvinvest.eu/
Tелефон: +359 52 60 15 92; +359 52 60 15 94
Е-mail: office@abvinvest.eu