Начало » БенчМарк Финанс

БенчМарк Финанс

Инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г.
Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с над 30 000 финансови инструмента на международните финансови пазари – валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси, криптовалути и други.
Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

Още за компанията може да намерите на официалният уебсайт.

Контакти с БенчМарк Финанс

София 1407,
бул. Черни връх 32, вх. А
уеб сайт: https://www.benchmark.bg
Tелефон: 02 962 57 95
Е-mail: office@benchmark.bg