Начало » Новини » Page 2

Новини

БАЛИП: Широкото оповестяване на непроверена информация без доказателства за публични компании руши възродилото се доверие в капиталовия пазар

През последните 2 години българският капиталов пазар отбеляза значително положително развитие, като привлече нови компании от ИТ секторa, които бързо привлякоха нови инвеститори към пазара. Пазарът за растеж на МСП на Българска фондова борса (БФБ), който е предназначен да даде възможности за финансиране на малки компании, стартира с огромен инвеститорски интерес. След излизането на първата компания, която също е от ИТ сектора, вече и други компании от иновативни сектори гледат към борсовия пазар като реален инструмент за растеж. Още…

За да не станете жертва на финансова измама, проверявайте за лиценз

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) в партньорство с Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) отново напомня, че само лицензирани инвестиционни посредници могат да предлагат инвестиционни услуги.

Още…

Радослава Масларска бе избрана за член на Съвета на директорите на Българска фондова борса

На 10 декември 2020 г. се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Българска фондова борса, на което бе одобрен за пет години Съвет на директорите: Асен Ягодин, Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пендичева и Радослава Масларска. Радослава Масларска е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и изпълнителен директор на Елана Трейдинг.

Още…

БАЛИП отчете приноса си към развитието на капиталовия пазар през 2019 г.

На 29 септември 2020 г. се състоя редовното годишно Общо събрание (ОС) на БАЛИП, което се проведе при наличие на изискуемия кворум благодарение на активността и ангажираността на членовете на асоциацията, като на ОС бяха представени 18 от членовете на БАЛИП. Общото събрание прие годишния финансов отчет и този за дейността за 2019 г., както и основните насоки и програма за 2020 г., включително годишния бюджет. Бяха гласувани размери на членския внос и встъпителната вноска за приемане на нови членове.

Още…

Редовното годишно общо събрание на БАЛИП ще се проведе на 29 септември

На 29.09.2020 г., вторник, от 14.00 часа (15 ч. при спадащ кворум), в гр. София, УЛ. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център, Зала 2 ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Още…

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти от 19 септември

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от 19 септември до 1 ноември 2020 г. съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на асоциациите се поддържа вече единадесета поредна година.

Още…

БАЛИП: Трябва да се търси решение за раздвижване на „спящите акции“ от боновите книжки, но при максимална защита на интересите на акционерите

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) представи своята позиция в рамките на публичното обсъждане на проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД.

Още…

БАЛИП предлага мерки, чрез които капиталовият пазар да помогне за преодоляване на икономическите ефекти от пандемията

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) предлага набор от мерки, които да осигурят финансиране за малките и средните предприятия (МСП), да подпомогнат здравната система и да привлекат свеж финансов ресурс в държавния бюджет, като товарът на антикризисните мерки в страната се сподели и от други източници. Капиталовият пазар все още не се използва пълноценно за местната икономика, а в тези извънредни обстоятелства на криза, за която се прогнозира да донесе много по-свирепи последствия от предишната пред 2008 г., може да бъдат използвани ресурсите на сектора така, че бизнесът и данъкоплатците да получат подкрепа, която едновременно ще засили и самия капиталов пазар, и ще подпомогне икономическото възстановяване.

Още…

Отменят се курсовете за брокери и инвестиционни консултанти, планирани за март – май 2020 г.

Предвид епидемиологичната обстановка в страната и забраната с решение от 08.03.2020 на Министерски съвет на всякакви публични събития на територията на цялата страна, курсовете на БАЛИП и БАУД за брокери и инвестиционни консултанти, предвидени в периода 14 март – 3 май 2020 г., се отменят.   Курсовете на БАЛИП и БАУД ще бъдат насрочени преди есенната сесия на изпитите на Комисията за финансов надзор.

БАЛИП и БАУД организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти в подготовка за изпитите през май 2020 г.

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират за 11-та поредна година съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор (КФН) за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти.

Още…