Начало » Новини » Page 2

Новини

БАЛИП и БАУД обявяват новите курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от края на септември съботно-неделни курсове Read more

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от края на септември съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати Read more

Годишно общо събрание на БАЛИП, 27.04.2017

На 27.04.2017 г., четвъртък, от 15.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на ИП „КАРОЛ” АД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на БАЛИП, съгласно решение на УС, взето на заседание от 03.04.2017 г.

Read more

Създава се Съвет за развитието на капиталовия пазар

photo_newsНа 10 октомври беше подписан меморандум за създаване на Съвет за развитието на капиталовия пазар. Меморандумът беше подписан от общо 15 институции и организация – Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Read more

Годишно общо събрание на БАЛИП, 31.05.2016

На 31.05.2016 г., вторник, от 16.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на ИП „КАРОЛ” АД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Read more