Начало » Новини » Page 2

Новини

БАЛИП предлага мерки, чрез които капиталовият пазар да помогне за преодоляване на икономическите ефекти от пандемията

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) предлага набор от мерки, които да осигурят финансиране за малките и средните предприятия (МСП), да подпомогнат здравната система и да привлекат свеж финансов ресурс в държавния бюджет, като товарът на антикризисните мерки в страната се сподели и от други източници. Капиталовият пазар все още не се използва пълноценно за местната икономика, а в тези извънредни обстоятелства на криза, за която се прогнозира да донесе много по-свирепи последствия от предишната пред 2008 г., може да бъдат използвани ресурсите на сектора така, че бизнесът и данъкоплатците да получат подкрепа, която едновременно ще засили и самия капиталов пазар, и ще подпомогне икономическото възстановяване.

Read more

Отменят се курсовете за брокери и инвестиционни консултанти, планирани за март – май 2020 г.

Предвид епидемиологичната обстановка в страната и забраната с решение от 08.03.2020 на Министерски съвет на всякакви публични събития на територията на цялата страна, курсовете на БАЛИП и БАУД за брокери и инвестиционни консултанти, предвидени в периода 14 март – 3 май 2020 г., се отменят.   Курсовете на БАЛИП и БАУД ще бъдат насрочени преди есенната сесия на изпитите на Комисията за финансов надзор.

БАЛИП и БАУД организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти в подготовка за изпитите през май 2020 г.

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират за 11-та поредна година съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор (КФН) за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти.

Read more

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти от 28 септември

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от края на септември съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Тази традиция на асоциациите се поддържа вече девета поредна година.

Курсовете ще стартират на 28 септември 2019 г. и ще продължат до 10 ноември 2019 г. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, с допълнително заплащане, на пробен изпит на 16 ноември 2019 г. и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации. Обучението ще се проведе в сградата на ИП «Карол» АД в гр. София, ул. „Златовръх” №1.

Изпитите за брокери и инвестиционни консултанти ще се проведат от КФН тази година на 23 и 24 ноември 2019 г.

За курсовете

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:
– Проф. Стефан Петранов – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ)
– Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, докторант;
– Иван Димитров, CFA – Портфолио мениджър, УД „ОББ Асет Мениджмънт“ АД;
– Петър Радков – Началник Oтдел „Оценка на риска и анализи” на Фонда за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ);
– Георги Малинов – Прокурист на УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, член на УС и Председател на Правния комитет на БАУД.

Предвижда се кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД.
Традиция на БАЛИП и БАУД

БАЛИП и БАУД провеждат курсове за брокери и инвестиционни консултанти за девета поредна година. Вече има създадена традиция преминалите курсовете на асоциациите да се представят много добре на изпитите пред КФН, като успеваемостта варира от 80 до 100% по различните специалности.

Подробна информация за курсовете и за записване

БАЛИП започва кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“ с подкрепата на Комисията за финансов надзор

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) започва информационна кампания под надслов „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“. Кампанията се подкрепя от Комисията за финансов надзор като част от общите усилия на сектора да бъдат предпазени потенциалните инвеститори от въвличане в измами от незаконни брокери и да се предотвратя функционирането на подобни явления.  В кампанията се присъединиха като партньори:  Българска фондова борса, Централен депозитар, Фонд за компенсиране на инвеститорите и Българска асоциация на независимите трейдъри и инвеститори.

Read more

Радослава Масларска представи ролята на капиталовия пазар за растежа на бизнеса и ваучерната схема на форум за МСП

Председателят на БАЛИП г-жа Радослава Масларска представи възможностите на капиталовия пазар за финансиране на растежа на МСП на проведения на 16 май 2019 г. форум „Business & Finance 4.0 – Бизнес финансиране и достъп до капитали“. Ваучерната схема за листване на МСП също бе пояснена пред предприемачи от различни сфери.

Read more

БАЛИП, БФБ и ИАНМСП влизат в партньорство с община Бургас

На проведена среща на 7 май 2019 г. между кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов, г-жа Радослава Масларска, председател на БАЛИП, г-н Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ, и г-н Мариян Стоянов, и.д. началник на отдел МФП в ИАНМСП, беше договорено партньорството между организациите за популяризирането на възможностите за бизнес растеж, които предлага капиталовият пазар.
Read more

Вторият семинар за малки и средни компании участваха се проведе в Пловдив по програмата на БФБ, ИАНМСП и БАЛИП

В Пловдив на 11 април 2019 г.  се проведе вторият семинар от програмата за малки и средни предприятия на Българска фондова борса (БФБ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) .  По време на събитието компаниите се запознаха с начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си.

Read more

Как малкият и среден бизнес да ползва капиталовия пазар – семинар в Пловдив на 11 април

Българска фондова борса (БФБ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) организират първия по рода си семинар „Капиталовият пазар като източник на растеж за малки и средни компании“, който е предназначен за малки и средни предприятия и ще се проведе на 11 април 2019 г. в Пловдив.

Read more

Над 50 малки и средни компании участваха в първия по рода си семинар организиран от БФБ, ИАНМСП и БАЛИП

Представители на над 50 малки и средни компании участваха в първия по рода си семинар организиран от Българска фондова борса (БФБ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Семинарът е част от програмата на трите организации за подпомагане развитието на МСП в страната ни. По време на събитието компаниите се запознаха с начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си.

Read more