Начало » Новини

Новини

Вторият семинар за малки и средни компании участваха се проведе в Пловдив по програмата на БФБ, ИАНМСП и БАЛИП

В Пловдив на 11 април 2019 г.  се проведе вторият семинар от програмата за малки и средни предприятия на Българска фондова борса (БФБ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) .  По време на събитието компаниите се запознаха с начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си.

Read more

Как малкият и среден бизнес да ползва капиталовия пазар – семинар в Пловдив на 11 април

Българска фондова борса (БФБ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) организират първия по рода си семинар „Капиталовият пазар като източник на растеж за малки и средни компании“, който е предназначен за малки и средни предприятия и ще се проведе на 11 април 2019 г. в Пловдив.

Read more

Над 50 малки и средни компании участваха в първия по рода си семинар организиран от БФБ, ИАНМСП и БАЛИП

Представители на над 50 малки и средни компании участваха в първия по рода си семинар организиран от Българска фондова борса (БФБ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Семинарът е част от програмата на трите организации за подпомагане развитието на МСП в страната ни. По време на събитието компаниите се запознаха с начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си.

Read more

БАЛИП подкрепя инициативата за активизиране на спящите акции, като предлага конкретни мерки за успешно решаване на проблема

Позиция на БАЛИП по Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т. нар. „Регистър А“

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) подкрепя инициативата на Министерството на финансите да се реши проблема с акциите в „Регистър А“ от масовата приватизация заради дългогодишната невъзможност съществуващи активи да бъдат ползвани от хората и от капиталовия пазар, респективно и от българската икономика.
БАЛИП подкрепя част от мерките, заложени в обявената концепция от Министерството на финансите, считайки, че те ще съдействат за реализацията на подкрепената от всички участници в Съвета за развитие на капиталовия пазар „Стратегия за развитие на капиталовия пазар“, в която бе идентифициран проблема с акциите в „Регистър А“ и изрично се предвижда инициатива за решаването му.

Read more

БАЛИП и БАУД обявяват новите курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от края на септември съботно-неделни курсове Read more

БАЛИП и БАУД обявяват курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират от края на септември съботно-неделни курсове за подготовка на кандидати Read more

Годишно общо събрание на БАЛИП, 27.04.2017

На 27.04.2017 г., четвъртък, от 15.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на ИП „КАРОЛ” АД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на БАЛИП, съгласно решение на УС, взето на заседание от 03.04.2017 г.

Read more