Начало » Новини » Page 3

Новини

Годишно общо събрание на БАЛИП, 27.04.2017

На 27.04.2017 г., четвъртък, от 15.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на ИП „КАРОЛ” АД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет (УС) на БАЛИП, съгласно решение на УС, взето на заседание от 03.04.2017 г.

Read more

Създава се Съвет за развитието на капиталовия пазар

photo_newsНа 10 октомври беше подписан меморандум за създаване на Съвет за развитието на капиталовия пазар. Меморандумът беше подписан от общо 15 институции и организация – Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Read more

Годишно общо събрание на БАЛИП, 31.05.2016

На 31.05.2016 г., вторник, от 16.00 часа, в гр. София, ул. „Златовръх” № 1, заседателна зала в сградата на ИП „КАРОЛ” АД, ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Read more

БАЛИП и БАУД организират за шеста поредна година курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити пред Комисията за финансов надзор за правоспособността на брокери и инвестиционни консултанти. Read more

Прибързани законодателни промени, сринаха водещия борсов индекс

гр. София, 25 февруари 2015 /Съобщение до медиите/ – Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) алармира обществеността и всички заинтересовани лица, че основният измерител на БФБ-София е най-зле представящият се индекс в Европа от началото на годината със загуба от – 7,2%. Read more