Начало » Централна Кооперативна Банка АД

Централна Кооперативна Банка АД

Централна Кооперативна Банка АД е инвестиционен посредник с дългогодишни традиции и голям опит. Банката има пълен лиценз за инвестиционен посредник от 1997г. и предлага на своите клиенти следните инвестиционни услуги:

  • брокер на ценни книжа – изпълнява поръчки за покупка и продажба на ценни
  • книжа за сметка на клиенти, наред с това търгува и за своя сметка;
  • изготвя проспекти за първично публично предлагане на ценни книжа;
  • поема емисии ценни книжа

Централна Кооперативна Банка АД, като одобрен от Министерство на финансите на Р. България първичен дилър, е дългогодишен участник на първичния пазар на държавни ценни книжа. Като такъв участва активно на първичния и вторичния пазар на държавни ценни книжа в България, както за своя сметка, така и за сметка на своите клиенти. Освен това Банката активно търгува и с държавни облигации на международните дългови пазари, като приоритетно е ориентирана към страни от Централна и Източна Европа.

За осъществяването на своята дейност като инвестиционен посредник и първичен дилър на държавни ценни книжа, Банката разполага с квалифициран екип от лицензирани професионалисти, с дългогодишен опит в търговията с ценни книжа.
Още за Централна кооперативна банка АД може да намерите на официалния уеб сайт.

Контакти с Централна кооперативна банка АД

гр. София 1086,
бул. Цариградско шосе 87
уеб сайт: https://www.ccbank.bg
Tелефон: +359 (2) 9234 777
Е-mail: trader@ccbank.bg