Начало » Лятно училище „Анализ на финансови отчети и управление на портфейли”

Лятно училище „Анализ на финансови отчети и управление на портфейли”

Лятното училище е  инициатива на Фондация „Буров“, израз на стремежа на фондацията да подпомага и подготвя студентите за последваща успешна трудова реализация. Създадено през 2002 г., то е уникално образователно събитие, подкрепяно от професионалните общности във финансовия сектор и индустрията. Неговата програма е насочена към мотивирани и отлични студенти, проявяващи интерес към новите практики в банкирането, управлението на портфейли. Тази година лятното училище ще се проведе в края на август  – от 23 до  27 в хотел „Жеравна” – гр. Банкя и ще бъде  посветено на  „Анализ на финансови отчети и Управление на портфейли”. Събитието се провежда съвместно с БФБ-София, БАУД и БАЛИП, както и с финансовата подкрепа на Софарма АД и издателство Класика и Стил.  В Лятното училище ще бъдат включени 20 студенти от икономическите университетите в страната, които се обучават по икономически специалности, имат завършен най-малко трети курс и успех от следването най-малко много добър 4,50. Желаещите да кандидатстват за Лятното училище изпращат попълнена информационна карта и есе на тема „Предимства и недостатъци на дяловите, дълговите и хибридни финансови инструменти в различните фази на икономическия цикъл” до 30 юли 2010 г.