Начало » Обучение за инвестиционни консултанти и брокери

Обучение за инвестиционни консултанти и брокери

Цените на обучението са в размер на 400 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (64 часа по 45 минути) и 300 лв. за курсовете за брокери (40 часа по 45 минути). Обучението ще се проведе в сградата на ИП „Карол” АД в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1, като същото ще стартира на 13 октомври.  Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит и допълнителни занятия (упражнения).

Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати (служители с не по-малко от 3 месеца трудов стаж в инвестиционния посредник или управляващото дружество) отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 350 лв., а за брокери – 250 лв. Съгласно решението на УС на БАЛИП, членове на Асоциацията, които не са платили членския си внос за 2010 г. и по-ранни години, няма да ползват отстъпка.