Начало » Общото събрание на БАЛИП преизбра Любомир Бояджиев за председател на асоциацията

Общото събрание на БАЛИП преизбра Любомир Бояджиев за председател на асоциацията

На 21 юни тази година се проведе редовното годишно Общо събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Инвестиционните посредници -членове на БАЛИП, приеха отчет за дейността на Асоциацията, годишен финансов отчет за 2010 г., бюджет, както и основни насоки и програма за дейността на БАЛИП за периода 2011 – 2012 г.  Избран беше нов Управителен съвет (УС) на БАЛИП в състав: „Бенчмарк Финанс” АД, „Бета Корп” АД, „Булброкърс” ЕАД, „Елана Трейдинг” АД, „Капман” АД, „Карол” АД и „Кей Би Си Секюритис Н.В. – клон България”.  За председател на УС на БАЛИП беше преизбран г-н Любомир Бояджиев, изпълнителен директор на „Бенчмарк Финанс” АД.  Членовете на БАЛИП, представени на Общото събрание, гласуваха също така състав на Етичната комисия на Асоциацията. За неин председател беше избран г-н Радослав Рачев, изпълнителен директор на „Булброкърс” ЕАД.