Начало » Ново издание на БАЛИП – преглед на българския капиталов пазар

Ново издание на БАЛИП – преглед на българския капиталов пазар

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) изготви и публикува на сайта си издание, което прави обстоен преглед на българския капиталов пазар.

Към момента в материала е публикувана информация за старото и новото сегментиране на БФБ-София, а също така и за новото и сега действащото работно време на борсата. Информацията за последното ще отпадне след 2 юли тази година и данните в обзора ще бъде обновени. След края на първото полугодие ще бъдат включени също така информация и статистика за АДСИЦ и КИС.