Начало » За трета поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти

За трета поредна година БАУД и БАЛИП организират курсове за брокери и инвестиционни консултанти

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) съвместно с Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) организират курсове за подготовка на кандидати, желаещи да се явят на изпити за брокери и инвестиционни консултанти.  Обучението стартира на 9 октомври тази година под мотото „Бизнесът в услуга на бизнеса” и е плод на съвместните усилия и на двете професионални организации. Курсът ще продължи до 18 ноември, като ще бъде предоставена възможност на курсистите да се явят на пробен изпит на 24 ноември.

Една от основните цели е бъдещите брокери и инвестиционни консултанти да са не само теоретично, но и практически подготвени за всички аспекти на работата си, така че със своята компетентност и умения да отговорят адекватно на пазарните изисквания, както и с професионализма си да подпомогнат нелеката задача по възвръщане доверието на инвеститорите към капиталовия пазар. Предвидено е кандидатите, успешно издържали изпита за брокер пред изпитната комисия, определена от КФН, да се запишат за практическо обучение за работа с Xetra©, RTS и правилата за търговия, организирано от „Българска фондова борса – София” АД.  Цените на обучението са в размер на 590 лв. за курсовете за инвестиционни консултанти (64 часа по 45 минути) и 450 лв. за курсовете за брокери (40 часа по 45 минути). Провеждането им е възложено на висококвалифицирани професионалисти в областта на финансите и икономиката, които преподават в университети, висши училища и Българската CFA Асоциация. Всички лектори имат богат и разнообразен практически опит в областта на търговията с финансови инструменти, управление на портфейли, анализ и оценка на финансови инструменти, корпоративни финанси и др., работили са и работят за дружества – професионални участници на капиталовия пазар или институции, съставляващи елементи от неговата инфраструктура. Част от лекторите са придобили правоспособност на сертифицирани финансови аналитици (CFA).  Обучението ще се проведе в сградата на инвестиционен посредник „Карол” АД в гр. София, ул. „Златовръх“ № 1. Предвижда се и провеждането по желание, извън формата на курса, на пробен изпит и допълнителни занятия (упражнения), както и консултации.  Членовете на БАЛИП и БАУД ще могат да ползват за определени от тях кандидати отстъпки от горепосочените такси, като в тези случаи цената на курсовете за инвестиционни консултанти ще бъде 520 лв., а за брокери – 400 лв.

Обучението ще бъде проведено от следните лектори:  – Васил Караиванов – Асистент, Стопански факултет на СУ, кандидат-докторант;  – Надя Неделчева, CFA – Портфолио мениджър, „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД;  – Георги Стефанов – създател и главен SEO експирт в Ganbox;  – Ирина Димитрова, CFA – Финансов директор в НЕГ.БГ;  – Галина Димитрова, CFA – Финансов експерт, ОББ.