Начало » Среща на УС на БАЛИП със заместник-председателя на КФН г-жа Димана Ранкова

Среща на УС на БАЛИП със заместник-председателя на КФН г-жа Димана Ранкова

На 9 април 2009 г. се състоя среща на УС на БАЛИП със заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ г-жа Димана Ранкова. Обсъдени бяха въпроси, свързани с прилагането на законодателството относно капиталовия пазар. По-конкретно бяха дискутирани евентуални промени в Наредба № 23 и Наредба № 38, които биха дали възможност за прехвърляне на неактивни сметки на клиенти на инвестиционните посредници в Регистър „А“ на Централния депозитар, квалифицирането на допълнителни категории инвеститори като професионални.Постигна се съгласие информацията, касаеща клиентите на инвестиционните посредници и управляващите дружества, да бъде предоставена в един по-дълъг период от време с оглед обема и спецификата й, като допълнително ще бъдат прецизирани някои детайли, свързани с формата и съдържанието на информацията и процедурата и източниците за осигуряването й.