Начало » ОС на БАЛИП гласува мащабни промени в Устава на Асоциацията

ОС на БАЛИП гласува мащабни промени в Устава на Асоциацията

На 09.06.2009 в офиса на ИП „Карол“ в София, ул. „Златовръх“ № 1, се състоя редовното годишно Общо събрание на БАЛИП. ОС гласува мащабни промени в Устава на БАЛИП, който беше съобразен с измененията, настъпили в законодателството. Приети бяха докладът за дейността на Асоциацията за 2008 г., годишния счетоводен отчет и баланса на организацията. Приет бе и бюджетът за 2009 г., като ОС взе решение за 2009 г. новопостъпилите членове да не дължат встъпителна вноска, а членовете на БАЛИП да не дължат годишен членски внос. Членовете на Асоциацията гласуваха план за действие за 2009 г., съдържащ основните насоки на дейността и най-важните мерки и задачи, които трябва да бъдат осъществени през годината. ОС прие и изцяло нов Етичен кодекс на БАЛИП, който е доброволен акт и цели да създаде писани етични принципи и норми за инвестиционните посредници – членове на БАЛИП, да стимулира взаимното разбирателство, честната и лоялна конкуренция между тях, създаването на оптимални условия за защита правата и законните интереси на клиентите, развитието на общността и поддържането на доброто й име.