Начало » Юропиън Брокеридж Хаус ООД

Юропиън Брокеридж Хаус ООД

Инвестиционен посредник Юропиън Брокеридж Хаус ООД

Юропиън Брокеридж Хаус ООД (ЮБХ) е лицензиран инвестиционен посредник по смисъла на ЗПФИ и е регулиран от КФН. Предоставя възможности за търговия с ДЗР върху: валути, индекси, суровини и други деривати; посредством платформите МетаТрейдър. ЮБХ е посредник спазващ всички законови и регулаторни изисквания, като ги прилага своевременно и пълна степен в защита на своите клиенти. Предлаганата услуга е STP/ECN с 24-часова клиентска поддръжка онлайн на няколко езика.

Цялата информация относно предлаганите услуги и продукти ЮБХ предоставя чрез Уебсайта си.

Контакти с Юропиън Брокеридж Хаус ООД

София 1303, Възраждане
Шар Планина 33, ет. 2, офис 8
уеб сайт: https://bg.ebhforex.com
Tелефон: +359 2 4374073
Е-mail: