Начало » Акционерите на борсата гласуваха нов състав на СД

Акционерите на борсата гласуваха нов състав на СД

На извънредно общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса – София” АД бяха избрани нови членове на Съвета на директорите на Борсата с 5-годишен мандат. Акционерите гласуваха решения за избор на нови членове на Съвета на директорите на БФБ, в резултат на което той придоби следния вид:

1) Иван Такев 2) Асен Ягодин 3) Людмила Елкова 4) Любомир Бояджиев 5) Васил Големански   На първото си заседание новият Съвет на директорите на БФБ-София избра  Асен Ягодин за председател на СД, Васил Големански за заместник-председател   на СД,  Иван Такев  за изпълнителен директор. От основаването на БАЛИП през 1997 г. г-н Любомир Бояджиев е първият председател на Управителния съвет на БАЛИП, който става член на СД на БФБ и този избор е признание за авторитета на Сдружението.