Начало » Сериозен успех за инвестиционните посредници

Сериозен успех за инвестиционните посредници

С Определение № 263 от 11.01.2010 год. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени определението на тричленен състав на ВАС и разпореди административното дело, започнало по жалба на девет инвестиционни посредници срещу Решение на КФН № 190 ФБ/24.02.2009 г. за одобряване на Част V от Правилника на БФБ, да бъде допуснато за разглеждане по същество в първата административна инстанция. Това е сериозен успех за инвестиционните посредници, които подадоха жалбата срещу процесното решение на КФН:

ИП „Балканска инвестиционна компания” АД, ИП „БенчМарк Финанс” АД, ИП „Бета Корп” АД, ИП „Елана Трейдинг” АД, ИП „Златен лев Брокери” ООД, ИП „Интеркапитал Маркетс” АД,  „АктивТрейдс“, ИП „Капман” АД, ИП „Карол” АД, ИП „Ти Би Ай Инвест” ЕАД.  По този начин пред инвестиционните посредници се открива възможност за по-нататъшен съдебен процес  – този път обаче по съществото на административния спор, а именно за установяване на незаконосъобразността на одобрените промени в Част V от Правилника на БФБ.