Начало » Конструктивният диалог между БАЛИП и КФН продължава

Конструктивният диалог между БАЛИП и КФН продължава

Състоя се среща на представители на БАЛИП и Асоциацията на банките в България с г-жа Ралица Агайн-Гури по повод инициативата на КФН да се преразгледа Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) с оглед намаляване на административните тежести за ИП.

Бяха обсъдени възможни мерки, чрез които да се постигне облекчаване на режима на инвестиционните посредници. Беше констатирано, че е възможно да се внесат сериозни промени в режима за дистанционно подаване на поръчки от клиенти, воденето на отчетност от ИП и периодичността на отчетността, задълженията на вътрешния контрол и вътрешния одит и пр. Вече не се разглежда като аксиома изискването за наличието на служител от звеното за вътрешен контрол във всеки офис на ИП. Ще се въведат облекчения и при идентифицирането на клиенти, основани на развитието на законодателството, в това число и на новите положения на Закона за търговския регистър.